(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena rozduli:

rozduli: [BartC13]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity