(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena rozduje:

rozduje: [Breza3] [Breza8] [Kubas7] [SN2005]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity