(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena princu:

princu: [Katol3] [SN2007] [SN2009] [SN2013] [SN2014]
přińć?u: [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity