(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena principej:

principej: [KochJ13] [Krawc2] [Krawc3] [Letop8] [Loren2] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl9] [SN20016] [SN2001] [SN2006] [SN2007] [SN2009] [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity