(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena principaj:

principaj: [Prino1] [Rozhl12] [Rozhl4] [Rozhl5] [SN20019]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity