(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena princip:

princip: [BartC12] [BartC13] [BartC2] [BartC3] [BartC4] [BartC5] [Biolo1] [Brank3] [Breza10] [Breza3] [Breza6] [Breza7] [Breza8] [Citan2] [Corna4] [Cyblo1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Domiz1] [Hajdu1] [JencH1] [JencP1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ13] [KochJ7] [Krawc2] [Krawc3] [Krawc4] [Krawz2] [Letop13] [Letop16] [Letop1] [Letop4] [Letop5] [Letop6] [Letop8] [Loren2] [Plomj1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Termi10] [Termi1] [Termi2] [Termi4] [Termi8] [Terra1] [Terra4] [Voelk2] [Widzu1] [Worna1] [Wotro1] [Wuhla1] [Zejle1] [Zejle2] [Zejle3] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity