(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena princesny:

princesny: [BartC4] [Breza8] [Jurko1] [Katol1] [Kubas3] [MicAc1] [Nowyb1] [Plomj1] [Prino1] [SN20010] [SN20011] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2004] [SN2009] [Stary2] [Verne1] [Worna4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity