(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena porjadow:

porjadow: [KochJ7] [SN2001] [SN2002] [SN2004] [Stawi1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity