(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena porjada:

porjada: [BartC14] [BartC2] [BartC3] [BartC4] [BartC5] [Biolo1] [Bjedr1] [Brank1] [Brank3] [Breza12] [Breza1] [Breza2] [Breza6] [Breza7] [Breza8] [Cyblo1] [CyzJa1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Domas3] [Grojl2] [Grojl3] [Grojl6] [JencH1] [JencP1] [JencR1] [Katol1] [Katol3] [KochJ12] [KochJ1] [KochJ7] [KolaC1] [Krasz1] [Krawc2] [Krawc3] [Kubas2] [Kubas5] [Kubas7] [Kubas9] [Letop13] [Letop3] [Loren2] [Naboz1] [Nawka2] [Nawka3] [Nowak3] [Nowak5] [Nowyb1] [Nowyz1] [Plomj1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SecaK1] [Serbs5] [Slode1] [Solta2] [Stary1] [Stawi1] [Termi10] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Verne1] [Voelk1] [Wicaz1] [Worna1] [Wosad1] [Wotro1] [Wuhla2] [Zataj1] [Zejle1] [Zejle2] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity