(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena pojednać:

pojednać: [BartC4] [JencH1] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity