(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena połćma:

połćma: [Corna1] [JencH1] [Sretr1] [Stach1] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity