(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena přińdźemy:

prińdźemy: [Rozhl11]
přindźemy: [Kubas3] [Rozhl7]
přińdźemy: [BartC13] [Bjedr1] [Brank2] [Breza12] [Breza2] [Breza6] [Budar3] [Citan2] [Corna4] [CyzJa2] [Domas1] [Grojl4] [Grojl6] [Hesla1] [Hrono1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ3] [KochJ7] [KochJ8] [Krasz1] [Krawc3] [Krawc4] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Loren2] [Marja1] [MicAc1] [Mlynk3] [Nemco1] [Nowak4] [Nowak5] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl6] [Rozhl8] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs10] [Serbs4] [Serbs5] [Serbs6] [Solta2] [Sretr1] [Stach1] [Stary1] [Terra2] [Terra6] [Trile1] [Verne1] [Wjela3] [Wjela4] [Wjela5] [Wocin1] [Worna4] [Zataj1] [Zejle1] [Zejle3] [Zejle5] [Zejle6] [Zejle8] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity