(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena předundać:

předundać: [BartC12] [JencH1] [SN2013] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity