(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njewobhladniwu:

njewobhladniwu: [Jiras1] [Krasz1] [Stary2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity