(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njewobhladniwe:

njewobhladniwe: [SN20016] [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity