(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njekedźbuješ:

njekedźbuješ: [KochJ9] [Krawc4] [Metow2] [Nowyz1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity