(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njekedźbowach:

njekedźbowach: [Bjedr1] [Breza12] [Cerny1] [Nemco1] [Plomj1] [SN2005] [SecaK1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity