(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njehibaja:

njehibaja: [Katol1] [Krawc3] [Kubas3] [Mlynk3] [Rozhl4] [SN20013] [SN2001] [Sretr2] [Terra4] [Wawri1] [Wjela5] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity