(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njehibaj:

njehibaj: [Sretr3] [Stary2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity