(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena mužik:

muźik: [Rozhl8]
mužik: [BartC11] [BartC12] [BartC1] [BartC4] [Biolo1] [Bjedr1] [Brank2] [Breza11] [Breza12] [Breza2] [Breza4] [Budar2] [Budar4] [Cerny1] [Corna1] [Corna4] [Domas3] [Dzeca1] [Fijal1] [Grojl4] [Grune1] [Hevie1] [Hrono1] [Iselt1] [JencH1] [JencP1] [Jiras1] [Jurko1] [Katol4] [KochJ11] [KochJ12] [KochJ13] [KochJ5] [KochJ7] [KochJ8] [KochJ9] [KolaC1] [KolaC2] [Krawc1] [Krawc2] [Krawc4] [Krawz1] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas8] [Kubas9] [Lajne1] [Letop10] [Letop1] [Loren2] [Ludow1] [Marja1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Mojas1] [Nawka2] [Nawka4] [NedoP1] [Nemco1] [Nowak1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl5] [Rozhl7] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20015] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN20020] [SN2003] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SecaK1] [Serbs2] [Serbs8] [Serbs9] [Slode1] [Slown1] [Stach3] [Stary1] [Termi6] [Trile1] [Verne1] [Voelk2] [Wawri1] [Wjela5] [Wocin1] [Woelk1] [Worna3] [Worna5] [Zejle1] [Zejle2] [Zejle6] [Zejle8] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity