(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena mjezystacija:

mjezystacija: [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [KochJ12] [KochJ7] [Plomj2] [Prino1] [SN20013] [SN20015] [SN20016] [SN20018] [SN20020] [SN2002] [SN2005] [Terra1] [Verne1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity