(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena minimalnym:

minimalnym: [Letop16] [Rozhl11] [Rozhl7] [Rozhl8] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN20019] [SN2002] [SN2011] [Serbs1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity