(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena masse:

masse: [BartC14] [Brank2] [JencH1] [JencR1] [Pomoc1] [Recus1] [Rozhl10] [Rozhl6] [Rozhl8] [Termi2] [Termi4] [Termi9] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity