(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena kultura:

kultúra: [Serbs1]
kultura: [BartC10] [BartC13] [BartC14] [BartC4] [Biolo1] [Brank1] [Brank2] [Breza11] [Breza6] [Breza8] [Domiz1] [Grojl2] [JencH1] [JencP1] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ7] [Kubas7] [Letop14] [Letop1] [Letop6] [Letop7] [MicAc1] [Mlynk2] [Naboz1] [Nawka4] [Nowak4] [Nowyb1] [Plomj1] [Plomj2] [Pomoc1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl12] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs4] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Slown1] [Stawi1] [Stone1] [Termi11] [Termi3] [Termi6] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Terra4] [Terra5] [Terra6] [Trile1] [Walda1] [Wawri1] [Wjela4] [Worna1] [Wuhla1] [Zataj1] [Zejle2] [Zejle6] [Zejle8] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity