(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena kedźbuju:

kedźbuju: [Breza12] [Breza3] [Breza6] [Budar4] [Cerny1] [MicAc1] [Mojas1] [Nowep1] [Plomj1] [SN2008] [SN2013] [Slown1] [Stary2] [Trile1] [Wocin1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity