(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena kedźbujemy:

kedźbujemy: [Citan1] [SN20013] [SN20017] [SN20019] [SN20020] [SN2011] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity