(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena kedźbowachu:

kedźbowachu: [Bjedr1] [Brank1] [Breza4] [Grojl1] [Grojl2] [Grojl6] [Katol3] [Kubas2] [Kubas5] [Mlynk3] [Nawka2] [Nawka3] [Nowyz1] [Plomj2] [Rozhl11] [Rozhl7] [SN20010] [SN20013] [SN20015] [SN20017] [SN2003] [SN2004] [SN2007] [SN2008] [SN2011] [Trile1] [Worna4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity