(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena kedźbowałe:

kedźbowałe: [BartC11] [Bjedr1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity