(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena kłubach:

klubach: [BartC13] [Katol2] [Plomj3] [Recus2] [Rozhl11] [Rozhl2] [Rozhl8] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [Serbs2] [Stawi1]
kłubach: [Breza2] [Budar1] [JencH1] [Plomj3] [Pomoc1] [Stone1] [Verne1] [Voelk2] [Wawri1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity