(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena hrabać:

hrabać: [BartC12] [BartC14] [BartC3] [Bjedr1] [Brank1] [Breza2] [Budar1] [Grojl2] [Grojl4] [HoseS1] [Hrono1] [Iselt1] [Iselt2] [JencH1] [JencR1] [KochJ11] [KochJ12] [KochJ7] [Krasz1] [Krawc3] [Kubas1] [Kubas4] [Metow1] [Mlynk1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Mojas1] [Nawka3] [Nemco1] [Nowak1] [Plomj3] [Recus2] [Rozhl3] [SN20010] [SN20012] [SN2005] [SN2006] [SN2011] [SN2014] [Serbs4] [Slown1] [Solta2] [Stary2] [Stone1] [Termi1] [Termi3] [Wawri1] [Woelk1] [Worna1] [Worna4] [Wuhla2] [Zadyn1] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity