(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena honjak:

honjak: [Breza6] [JencH1] [JencP1] [Krawc1] [Stone1] [Voelk2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity