(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena fantastow:

fantastow: [KochJ7]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity