(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dunder:

dunder: [Bjedr1] [Breza2] [Breza5] [Grojl3] [Hrono1] [JencH1] [Kubas5] [Kubas8] [Loren1] [Nawka4] [Rozhl4] [Rozhl7] [Slode1] [Verne1] [Voelk2] [Wjela2] [Wjela4] [Wobra1] [Zejle4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity