(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundakomaj:

dundakomaj: [SN2007]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity