(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundak:

dundak: [BartC11] [BartC4] [Biolo1] [Bjedr1] [Breza11] [Breza7] [Budar1] [Domas3] [JencH1] [KochJ7] [Krawz1] [Krawz2] [Kubas3] [Mlynk1] [Mlynk2] [Nowak3] [Nowyb1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Prino1] [Rozhl11] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN2001] [SN2002] [SN2005] [SN2007] [SN2008] [Slode1] [Sretr2] [Stone1] [Voelk2] [Wjela3] [Wjela5] [Worna1] [Worna3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity