(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundacymi:

dundacymi: [CyzJa2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity