(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena cunjosć:

cunjosć: [BartC9] [Breza11] [Breza6] [JencH1] [Loren2] [Prino1] [Rozhl2] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SN2011] [Sretr2] [Stone1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity