(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena brojer:

brojer: [JencH1] [Katol1] [Katol3] [Katol4] [Kubas7] [Nawka4] [Nowyb1] [Plomj2] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Sretr2] [Voelk2] [Wicaz1] [Wotro1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity