(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezdomnymi:

bjezdomnymi: [Katol1] [Katol2] [Kubas4] [SN20019] [SN2011] [SN2014] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity