(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bajkowych:

bajkowych: [KochJ13] [Nawka2] [Nowak3] [Nowep1] [Prino1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN20019] [SN2002] [SN2008] [SN2013] [Sretr3] [Walda2] [Widzu1] [Zejle1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity