(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bajkoweho:

bajkoweho: [Breza12] [Cerny1] [KochJ12] [KolaC1] [Krawc1] [MicAc1] [Nowak3] [Rozhl2] [Rozhl8] [SN20012] [SN2001] [SN2002] [SN2004] [SN2011] [SN2012] [Worna5] [Zejle1] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity