(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena baćon:

baćoń: [Cerny1] [CyzJa1] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Letop11] [Naboz1] [Nowak1] [Nowyb1] [Rozhl10] [Rozhl2] [Rozhl4] [Rozhl6] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2014] [Serbs1] [Serbs2] [Serbs3]
baćon: [BartC11] [BartC1] [BartC3] [BartC8] [BartC9] [Biolo1] [Brank2] [Breza10] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Budar2] [Cerny1] [Citan1] [Citan2] [Domas3] [Dzeca1] [Grojl3] [Hajdu2] [Hajna1] [Hesla2] [JencH1] [Jiras1] [Katol3] [KochJ11] [KochJ4] [Krawc1] [Kubas1] [Kubas3] [Kubas7] [Kubas8] [Loren2] [Marja1] [Metow2] [MjenR1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Mojas1] [Naboz1] [Nawka4] [Nemco1] [Nowak3] [Nowak5] [Nowep1] [Plomj1] [Plomj2] [Prino1] [Recus2] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs10] [Serbs2] [Serbs5] [Serbs7] [Serbs8] [Slown1] [Sretr2] [Stach3] [Stary2] [Stone1] [Termi3] [Voelk2] [Walda2] [Wobra1] [Woelk1] [Worna1] [Worna4] [Worna5] [Zejle1] [Zejle5] [Zejle6]
bacon: [Stone1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity