(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena animěrować:

äniměrować: [SN2004]
animěrować: [JencH1] [Rozhl9] [SN20010] [SN20015] [SN20020] [SN2004]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity