(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena absolwować:

absolwować: [JencH1] [Letop4] [Rozhl3] [Rozhl6] [Rozhl7] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs5] [Serbs6] [Stone1] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity