(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena abonować:

abonować: [BartC13] [BartC2] [BartC5] [CyzJa3] [JencH1] [Katol1] [Letop16] [Nawka3] [Plomj1] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20013] [SN20014] [SN2001] [SN2002] [SN2007] [SN2013] [SN2014] [Stone1] [Worna1] [Zataj1]
abono-wać: [Rozhl10]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity