(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Zahor:

záhoř: [Brank2]
zahor: [Brank2] [Katol1] [Kubas7] [Nowyb1] [Recus1] [Rozhl3] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20015] [Serbs2] [Serbs3] [Treit1] [Voelk2] [Wjela5] [Wosad1] [Zejle7]
zahór: [Wjela1]
zahoř: [Brank2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity