(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Hanaliza:

hanaliza: [Krawz2] [SN20010] [SN20018]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity