(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Ghana:

ghana: [JencP1] [SN20011] [SN2004] [SN2006] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [Terra4] [Terra5] [Terra6] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity