(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Borančanski:

borančanski: [BartC13] [JencR1] [Nowyb1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity