(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Božimaj:

božimaj: [Katol2] [Katol3] [SN20014] [SN2007] [SN2008] [Serbs10] [Stary1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity